Govt. Degree College Women , Kathua.
GDC for Women Kathua Launched Swachhta Abhiyan on 6th Aug, 2021